Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A www.PUELLAillatok.hu webáruház általános szerződési feltételei

 

I. Bevezető rendelkezések és meghatározások

 

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók a PUELLAvone, s. r. o.  társaság (székhely: Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, cégjegyzékszám: 53 991 893, bejegyzett a Kassai Városi Bíróság cégjegyzékében, rovat: Sro , ügyiratszám: 52158 / V, belföldi adószám: 2121542665, EU adószám : SK2121542665) (a továbbiakban: „Eladó”) és minden olyan személy között létrejött jogviszonyra, aki az Eladó által az Eladó Webáruházában kínált terméket megvásárolja.
2. Az Eladó elérhetősége: e- mail: support@PUELLAillatok.hu, telefonszám: 0630 541 0952
3. Az Eladó egyben egy elektronikus rendszer üzemeltetője is, amelyen keresztül a www.puellaillatok.hu nevű domainen (a továbbiakban: „Internetes Áruház”) webáruházat üzemeltet.
4. Vevő minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki a megrendelést az Eladó Webáruházában kitöltötte és elküldte, és aki a megrendelés átvételéről az Eladótól visszaigazolást kapott.
5. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki ezen ÁSZF szerinti szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el.
6. A termékek értékesítésre szánt áruk, amelyek egyaránt az Eladó Webáruházában is szerepelnek (a továbbiakban: termékek).
7. A szerződés adásvételi szerződést jelent.
8. A fogyasztóvédelem területén a törvényességet felügyelő illetékes hatóság:

 

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet felügyelősége Kassán a kassai régió részére

/Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj/

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice

telefon: 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax: 055/622 46 95

Email: ke@soi.sk

Panaszűrlap: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

9. Panaszokkal vagy javaslatokkal a Vevő közvetlenül az Eladóhoz is fordulhat, ezeket javallott az Eladó e-mail címére megküldeni: support@PUELLAillatok.hu. Minden panaszt a Szlovák Köztársaság törvényeinek megfelelően 10 munkanapon belül kezelünk és bírálunk el. A fogyasztót a panasz elbírálásáról abban a formában tájékoztatjuk, ahogyan a fogyasztó panaszát vagy javaslatát az Eladónakbenyújtotta.

 

II. Termékrendelés - adásvételi szerződés megkötése

 

1. A Vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslata, a termékek megrendelése az Eladó Webáruházában található elektronikus megrendelőlapon keresztül történik. A termékmegrendelés Eladó általi elfogadása, így az adásvételi szerződés megkötése a megrendelés átvételét követően az Eladó által a megrendelés elfogadásáról szóló elektronikus visszaigazolás alapján történik.
2. Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre, és az Eladó és a Vevő kötelezettségeinek teljesítésével szűnik meg.
3. Az adásvételi szerződés a felek megegyezésével vagy attól való elállással is megszüntethető.
4. Az Eladó még az adásvételi szerződés megkötése előtt aWebáruházán keresztül értesíti a Vevőt a termék minden jellemzőjéről.

 

III. Vételár és fizetési feltételek

 

1. A Webáruházon keresztül megrendelt termékek vételára (a továbbiakban: „vételár” vagy „ár”) termékenként külön kerül feltüntetésre, és a megrendelés Vásárló általi létrehozásának időpontjában érvényes. A feltüntetett ár végleges, a vonatkozó jogszabályok által megszabottáltalános forgalmi adót beleértve (az Eladó HÉA-alany) - kivéve a termék szállítási és fizetési díját, amely ezen ÁSZFVII. és IV. cikke szerint külön kerül felszámításra.
2. Az alapvaluta az HUF.
3. Az ÁSZF jelen cikke szerint a vételárhoz ezen ÁSZF VII. cikkében megszabott szállítási és ezen ÁSZF IV. cikkében megszabott fizetési díj kerülfelszámításra.

 

IV. Fizetési módok

 

1. Az Eladó Webáruházában az alábbi fizetési módok elfogadottak:

 

a. Bankkártyával történő fizetés az Eladó Webáruházában található fizetési kapun keresztül –nem díjköteles
b. Utánvét a termék átvételekor - 350 HUF áfával
c. Az Eladó által kiállított számla alapján banki átutalással vagy az Eladó számlájára történő befizetéssel történő fizetés – nem díjköteles
d. Bankkártyás fizetés –nem díjköteles
e. Készpénzes fizetés a termék Vevő általi személyes átvételekor –nem díjköteles

 

2. A fizetési módot a Vevő a rendelés leadásakor maga választja meg, ezzel egyidejűleg értesítést kap a választott fizetési mód áráról, illetve arról, hogy a választott fizetési mód nem kerül külön felszámításra.

 

V. Termékek kiszállítása

 

1. A terméket az Eladó az adásvételi szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül feladja, a terméket pedig az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt munkanapon belül kézbesíti a Vevő részére - mindezt amennyiben a Vevő afizetés módjakéntaz utánvétet választotta.
2. Amennyiben a Vevő a Webáruházban található fizetési kapun keresztül történő fizetést, vagy az Eladó számlájára történő átutalást vagy befizetést vagy hitelkártyás fizetést választotta, az Eladó a jóváírás napjától számított három munkanapon belül feladja a terméket és a jóváírás napjától számított öt munkanapon belül kézbesíti azt a Vevő részére.
3. Az áru átvételekor történő készpénzes fizetés választása esetén az Eladó az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb három napon belül a megrendelt termékeket átvételhez előkészíti.
4. Az Eladó köteles a termékeket a megrendelt mennyiségben és minőségben a Vevő részére a megrendelésre vonatkozó adóbizonylatokkal együtt kiszállítani.
5. A megrendelt termék átvételének helye a Vevő által megadott cím vagy amennyiben a Vevő a termék személyes átvételét választotta, az Eladó üzletviteli helye. Amennyiben a Vevő nem ad meg eltérő szállítási címet, szállítási címnek a Vevő lakóhelyetekinthető.
6. A szállítást az Eladó jelenÁSZF VII. cikkében feltüntetett módok egyikén, a Vevő választásától függően valósítja meg.
7. A termék kiszállítása a Vevő (vagy a termék átvételére a Vevő által írásban meghatalmazott személy) részére történő átadással történik.
8. Az Eladó a Vevő számára elküldheti az azonnal elérhető termékeket, és a megrendelés többi részét a megadott határidőn belül pótlólag szállíthatja, feltéve, hogy a Vevőt a megrendelésben foglaltakon felül további postaköltség nem terheli.
9. A Vevő köteles a terméket átvenni és a termék kézbesítésében együttműködni.

 

VI. Termék átvétele

 

1. A termék sérülésének kockázata és a termék sérüléséért való felelősség a termék átvételével a Vevőre száll át, függetlenül attól, hogy a Vevő személyesen vagy meghatalmazott útján veszi át a terméket.
2. A termék átvételekor a tulajdonjog az Eladóról a Vevőre száll.
3. A Vevőnek jogában áll a kiszállított termék átvételét megtagadni, amennyiben a kiszállított termék más típusú, vagy az alábbi esetekben:

 

a. A kiszállított termék nem áll összhangban a megkötött szerződéssel(sérült vagy a rendeléssel nem megegyező termék),
b. A kiszállított termék csomagolása sérült, ill.
c. A kiszállított termék nem tartalmazza a szükséges dokumentumokat.

 

4. A Vevő köteles a termék vételárát szabályszerűen és határidőben megfizetni az Eladónak.

 

VII. Szállítási költségek - a termékek szállításának módjai és ára

 

1. Az Eladó szállítási költségét a termék ára nem tartalmazza. Ezek a szerződés megkötése előtt kerülnek számszerűsítésre és közlésre, és a Vevő vállalja, hogy a vételárral együtt megfizeti.
2. A megrendelt termékek szállítási módjai és áraMagyarország területén:

 

a) A Packeta Hungary Kft. általi Vevő által kiválasztott kiszállítás ára – 799 Ft-tól 1199 Ft-ig az áfát beleértve (a konkrét árról a Vevő a rendelés leadásakor (az elküldés előtt) értesül a termék típusától, mennyiségétől és a kiválasztott átvételi helytől illetve kézbesítési címtől függően).
b) A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. általi Vevő által kiválasztott kiszállítás ára – 799 Ft-tól 1199 Ft-ig az áfát beleértve (a konkrét árról a Vevő a rendelés leadásakor (az elküldés előtt) értesül a termék típusától, mennyiségétől és a kiválasztott átvételi helytől illetve kézbesítési címtől függően).
 

 

3. A Vevő a szállítás módját a rendelés leadásakor maga választja meg,a szállítás áráról is értesül. Ezen módon aVevő a megrendelés elküldése és az adásvételi szerződés megkötése tudatában van a szállítás módjának, valamint a szállítási árnak, amelyet köteles megfizetni.

 

VIII. A Vevő indoklás nélküli szerződéstől való elállása

 

1. A fogyasztó a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult a szerződéstől való indoklás nélküli elállásra. A fogyasztó a szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása,az elállási határidő kezdete előtt is elállhat.
2. Ha a fogyasztó élni kíván elállási jogával, ezt a szándékát köteles az Eladóval legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napjáig közölni, vagy az elállást legkésőbb a határidő utolsó napjáig az Eladó címére postázni. Az Eladó címe: PUELLAvone s. r. o., Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom. A fogyasztó köteles a terméket a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek.
3. A szerződéstől való elállás az Eladóval szemben benyújtható papíralapú dokumentum formájában vagy más tartós adathordozón (pl. e-mailben) rögzített felvétel formájában is. A szerződéstől való elállás az Eladó Webáruházában elérhető Elállási Nyomtatványon keresztül is lehetséges. A fogyasztó a szerződéstől szóban is elállhat, különösen a fogyasztó által a szerződéstől való elállási szándékát kifejező, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozatával. Javasoljuk, hogy a fogyasztó adja meg a rendelés számát, a vásárlás dátumát, a termék típusát, amelytől eláll, utó- és vezetéknevét, címét és adott esetben a számlaszámot, amelyre az Eladó visszaküldi az elállási szerződésben meghatározott összeget, amennyiben a fogyasztóúgy dönt, hogy a termék ellenértékét a feltüntetett számlaszámra kéri. Ellenkező esetben az Eladó a fogyasztónak a termék árát azon módon téríti vissza, amelyet a fogyasztó a rendelés összegének megtérítéséhez választott.
4. A szerződő felek a szerződéstől való elállással kötelesek visszaszolgáltatni egymásnak minden kölcsönösen nyújtott ellenértéket. A fogyasztó csak a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  A fogyasztót nem terheli felelősség a termék értékcsökkenéséért, ha az Eladó nem tájékoztatta a szerződéstől való elállás lehetőségéről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, időtartamáról és eljárásáról. Ha a termék értéke a termék kezeléséből adódóan olyan mértékben csökkent, ami túlmutat a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelési körön (pl. a termék megsérül), a fogyasztó felelősséggel tartozik az Eladóval szemben. A termék tulajdonságainak és működésének meghatározásán túli kezelésnek minősül különösen a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükségesnél nagyobb mértékű használata. Értékcsökkenésének tekintendő minden olyan indokolt költség, amely a termék eredeti állapotának helyreállítására szolgál.
5. Nem megfelelő, ill. túlzott mértékű használatnak az a kezelés minősül, amelynek következtében a termék értéke csökken, ill. a termék tartós sérülését okozza és egyaránt túllépi a tulajdonságainak és működésének meghatározását igénylő használatot. A PUELLAvone s.r.o. társaság a következő képen határozza meg a túlzott felhasználást:


a) Mosóparfüm – több, mint 10 ml használata, 2 adagnak megfelelő mennyiség.
b) PUELLA mosógél – több, mint 20 ml használata, 2 adagnak megfelelő mennyiség.
c) PUELLA fürdőhab – több, mint 20 ml használata, 2 adagnak megfelelő mennyiség.
d) Lakásparfüm – több, mint 1-2 ml használata a permetező tartalmát beleértve, tehát több, mint 10 adagnak megfelelő mennyiség.

Amennyiben a fogyasztó a kiszállítást követő 14 napban gyakorolja elállási jogát, a PUELLAvone Webáruház a 102/2014. számú törvény 10 §. 4. cikke szerint jár el. Amennyiben a visszaküldött termék sérült, túlzott használatot tanúsít vagy más módon értékcsökkentett, az Eladó jogosult a Ptk. § 457 és §458 értelmében költségtérítést igényelni a termék eredeti állapotának helyreállítása érdekében. Ezen költségek magukba foglalják a túlzott használat következtében elhasznált terméket, továbbá a javítási költségeket, tisztítást és más, a termék helyreállítására szükséges eljárásokat. A konkrét összegek és a kártérítés tételei átláthatóan kerülnek megjelenítésre és dokumentálásra a panaszeljárás folyamata alatt vagy a szerződéstől való elállás esetén.
6. Használhatja az Elállási űrlapot. Az űrlap az Eladó Webáruházában szabadon megtekinthető és letölthető.
7. Amennyiben a fogyasztó a 102/2014 számú törvény szerint eláll a szerződéstől, a termék Eladónak történő visszaküldésének költségeit a 10. § (3) bekezdése alapján a fogyasztó viseli, ha pedig távollévők között kötött szerződéstől áll el, a termék visszaküldésének költségét, amely jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza, a fogyasztó viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli.
8. Az Eladó az elállás kézbesítését követő 14 napon belül köteles visszaadni a fogyasztónak a termékért kifizetett teljesítést, valamint a fogyasztótól az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi ellenértéket, ideértve a szállítási, kézbesítési és postaköltséget, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Ez nem vonatkozik az áruk visszaküldésének azon költségére, amelyet a fogyasztó maga visel ezen bekezdés 6. pontjában meghatározott feltételek szerint.
9. Az Eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb hagyományos szállítási mód költségei közötti különbözet.
10. A szerződéstől való elállás esetén utánvéttel feladott küldeményeket nem fogadjuk el. Javasoljuk a Vevőknek, hogy csomagjaikat ajánlott küldeményként küldjék el.
11. Az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy a 102/2014 számú törvény 7§ (6)bekezdéseszerint a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni, ha:

 

a) a szerződés tárgya olyan zárt csomagolású termék eladása, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után sérült,
b) a szerződés tárgya olyan áru eladása, amely természeténél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
c) a szerződés tárgya a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára készített áru értékesítése,
d) a szerződés tárgya olyan termék értékesítése, amely romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék.
 
Dokumentumok:
 
 

 

IX. Alternatív vitarendezés

 

1. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, joga van az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére elutasító választ ad, vagy a Vevő által megküldött megkereséstől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevőnek jogában áll javaslatot tenni alternatív vitarendezés kezdeményezésére az alternatív vitarendezésről és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015 számú törvény 12. §-a értelmében. Az Eladóval fennálló alternatív vitarendezésre illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett ADR-szervezetek listáján bejegyzett, meghatalmazott jogi személy (a lista a http://www.mhsr.sk/ címen elérhető el); a Vevő saját maga választhatja meg, melyikalternatív vitarendezésre illetékes szervhez fordul. A Vevő a fogyasztói jogvita alternatív vitarendezésére irányuló javaslatának benyújtására használhatja azonline vitarendezési platformot, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon érhető el. Az Eladó és a Vevő - Fogyasztó a szerződésből, mint fogyasztói szerződésből eredő vagy a szerződéshez, mint fogyasztói szerződéshez kapcsolódó vitarendezési lehetőség a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján www.mhsr.sk és a fogyasztói vállalkozások alternatív megoldásairól szóló 391/2015 számú törvény és egyes törvények módosításában található.

 

X. Záró rendelkezések

 

1. A jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötésekor nem a tevékenységük körében eljáró természetes személyekkel fennálló szerződéses jogviszonyokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra) a Ptk. 40/1964 számú törvény általános rendelkezésein túlmenő speciális szabályok vonatkoznak, így különösen a fogyasztóvédelemről és távollevők között kötött szerződésen vagy az Eladó üzletviteli helyén kívül kötött szerződésen alapuló termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról szóló 102/2014 számú törvény, valamint a 250/2007 számú fogyasztóvédelmi törvény.
2. A jogi személyekkel, illetve természetes személyekkel – vállalkozókkal – fennálló szerződéses jogviszonyokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra) a Kereskedelmi törvénykönyv módosított 513/1991 számú törvény rendelkezései vonatkoznak.
3. Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a Reklamációs Eljárás, amelyet az Eladó Webáruházában tesz közzé.
4. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. március 1-én,az Eladó Webáruházában való közzétételt követőenlépnek hatályba.
Vissza a boltba